Mlekara Čoka - Proizvođač Pizzarella Sira - Ekologija


Mlekara Čoka - Pizzarella - Ekologija - 1 Mlekara Čoka - Pizzarella - Ekologija - 2 Mlekara Čoka - Pizzarella - Ekologija - 3

 

U toku je završetak izgradnje prečistača za otpadnu vodu kapaciteta 240 m3. Ovim će se potpuno sprečiti zagađenje životne sredine . U mlekari i sada imamo taložnike za taloženje i izdvajanje masnoće i organskih materija. Izgradnja prečistača obuhvata ugradnju aeratora u sistem protoka i preliva otpadne vode. Aeracijom se izdvajaju proteini i masnoće, a voda se obogaćuje kiseonikom. Voda se zatim prečišćava kroz centrifugalni prečistač gde se izdvajaju sve čestice preko 30 mikrona veličine. Ovako prečišćena voda se sliva u taložnik gde se talože sve ostale nečistoće. Ovako prečišćena voda se pušta u kanalizaciju .

 

Mlekara Čoka d.o.o.,Đure Daničića bb, 23320 Čoka, Tel:0230/72-707,0230/72-708; Fax:0230/72-769
Copyright Mlekara Čoka D.O.O. 2012